/
/

Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre? - En utvärdering av Kompetensstegen

Stöd till kommunernas kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Kompetensen skall öka och de äldre gynnas. Resultatet har haft positiv betydelse för personalens kunskaper och färdigheter i tre av sex studerade områden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-179
Format: POD
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre