/
/

Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade - Meddelandeblad

Socialstyrelsen ger vägledning om vilket slags stöd unga kan behöva efter avslutad placering och ger exempel på områden socialtjänsten bör uppmärksamma.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-164
Format: POD
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00