/
/

Boendeformer och boendeinsatser för personer med psykiska funktionshinder - Systematisk kartläggning av publikationer 1980–2007

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-156
Format: POD
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 55 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00