/
/

Vårdutnyttjande i rörelseorganens sjukdomar - En rapport baserad på hälsodataregistren vid Socialstyrelsen

Socialstyrelsen presenterar statistik över rörelseorganens sjukdomar som ett led i en satsning på dessa sjukdomar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-153
Format: POD
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 92 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00