/
/

Standarder – verktyg för säkerhet, kvalitet och effektiv upphandling inom tandvård

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat vad en standard är, hur standarder utarbetas, vilken nytta de kan ha vid inköp inom tandvården samt om standards måste följas.

Dokumentet beskriver vad en standard är, hur de utarbetas, vilken nytta de har för tandvården bland annat vid inköp och om standarder måste följas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-130
Format: PDF
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård