/
/

Standarder – verktyg för säkerhet, kvalitet och effektiv upphandling inom tandvård

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten beskrivs bland annat vad en standard är, hur standarder utarbetas, vilken nytta de kan ha vid inköp inom tandvården samt om standards måste följas.

Dokumentet beskriver vad en standard är, hur de utarbetas, vilken nytta de har för tandvården bl.a. vid inköp och om standarder måste följas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-130
Format: Utskrift
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

 

Mer hos oss