/
/

Att mäta patientsäkerhetskulturen – Handbok för patientsäkerhetsarbete

Mätningar av patientsäkerhetskulturen klargör vilka styrkor och svagheter som finns och fördjupar personalens kunskaper om säkerheten för patienterna. Den strategiska verksamhetsplaneringen har stor nytta av dessa kunskaper.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform. Den finns i en senare upplaga som går att beställa hos SKL. Se länk i högermarginalen.

Ett licensavtal har tecknats mellan Blekinge landsting, Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Östergötland och Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) och avtalet gör det möjligt att anlita Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) för enkäthantering, bearbetning, resultatsammanställningen samt utrymme i databas. Avtalet gör det möjligt för andra landsting samt enskilda organisationer att teckna liknande avtal. Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) kontaktas via telefon 0200-58 59 60 eller e-post Info@indikator.org.

Läs hela sammanfattningen

Omslag

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-12
Format: PDF
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00