Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Denna handbok riktar sig främst till chefsöverläkare och andra beslutsfattare inom den psykiatriska tvångsvården och kan ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Handbokens syfte är att underlätta tillämpningen av regelverket.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

RÄTTELSE 2015-01-23
De två sista meningarna på sid 18, inklusive fotnot 17, har tagits bort och ersatts med följande mening. ”Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras senast 24 timmar efter patientens ankomst till vårdinrättningen.”
Fotnot 17 har ersatts med ”Prop. 1990/91:58, s. 247-249”.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-114
Format: PDF
Antal sidor: 140
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr