Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Nationella kvalitetsindikatorer - Vården och omsorgen om äldre personer

Socialstyrelsen presenterar några nationella kvalitetsindikatorer för vården och omsorgen om äldre. Arbetet ingår i det nationella systemet för öppna jämförelser. Undernäring, fallolyckor och trycksår är exempel på områden som behandlas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-126-111
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00