/
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn - Medicinska födelseregistret 1973-2007, Assisterad befruktning 1991–2006

Sammanfattning

Sedan medicinska födelseregistret startade 1973 har det skett stora förändringar både för kvinnor som föder barn och i omständigheter kring själva förlossningen. Nya metoder för graviditetsövervakning och smärtlindring har införts och stora framsteg har skett i omhändertagandet av för tidigt födda barn. I den här rapporten redovisar vi statistik som beskriver utvecklingen av mödra- och förlossningsvården i Sverige mellan 1973 och 2007 samt om assisterad befruktning. Vi har valt att redovisa uppgifter som vi vet är efterfrågade av såväl hälso- och sjukvården som allmänheten. Där det finns anledning har vi visat på skillnader mellan olika län och landsting.

Antalet födda barn fortsatte att öka under 2007. Födelsetalen minskade under 1970-talet och början av 1980-talet, för att sedan öka och nå en topp 1990-1992. Strax därefter minskade födelsetalen kraftigt för att nå en lägstanivå 1998-1999 med knappt 89 000 födda barn enligt folkbokföringsuppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Under 2000-talet har födelsetalen ökat stadigt och 2007 föddes drygt 107 700 barn i Sverige. Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2007.

Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI på 25 eller mer) vid inskrivningen vid mödrahälsovården har ökat från 27 procent 1993 till knappt 36 procent 2007. Andelen barnaföderskor som är födda utanför Norden har också ökat från drygt 5 procent år 1978 till cirka 21 procent år 2007. Rökning i tidig graviditet har fortsatt att minska från drygt 31 procent år 1983 till omkring 7 procent år 2007. Medelvårdtid vid vaginal förlossning har minskat från 6 dagar år 1973 till 2 dagar år 2007. Vid kejsarsnitt har vårdtiden minskat från 9 till knappt 4 dagar under samma tidsperiod. I genomsnitt fick 45 procent av alla förstföderskor epiduralblockad (”ryggbedövning”) vid vaginal förlossning 2007. Det finns stora regionala skillnader i användningen av epiduralblockad.

Andelen enkelbördsförlossningar med kejsarsnitt har ökat från 5 procent 1973 till 17 procent 2007. Motsvarande siffra för flerbörder var 52 procent. Nästan 93 procent av alla sätesändlägen förlöstes med kejsarsnitt år 2007.

Andelen dödfödda barn (barn som dör före eller under förlossningen) har minskat från 7 per 1000 födda barn år 1973 till 3 per 1000 födda barn 2007. Den neonatala dödligheten (levande födda barn som dör inom 28 dagar) har minskat från 8 per 1000 levande födda barn 1973 till 1,6 per 1000 levande födda barn 2007.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-5
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00