/
/

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2008

Rapporten redovisar antalet utfärdade behörighetsbevis i Sverige under 2008 och ger en översikt av utvecklingen sedan 1997.

En av Socialstyrelsens uppgifter är att utfärda legitimationer och specialistbevis för hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa uppgifter utförs inom Tillsynsavdelningens enhet för behörighet och patientsäkerhet. Enheten sammanställer även statistik över antal utfärdade behörighetsbevis.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet utfärdade behörighetsbevis i Sverige under 2008. Dessutom ges en översikt av utvecklingen sedan 1997. Observera att ett antal nya legitimationsyrken tillkommit under perioden, vilket gör att siffrorna ibland inte beskriver ett normalt år. Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal innehåller inga uppgifter om hur många av de personer som har legitimation som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Av detta följer att några slutsatser kring eventuella brister eller överskott på hälso- och sjukvårdspersonal inte kan dras.

Under 2008 utfärdades 10 383 legitimationer. År 2006 var antalet betydligt fler 18 203 på grund av nytillkomna legitimationsgrupper.

Många med vårdutbildning i andra länder ansöker om formell behörighet att kunna utöva yrket i Sverige. Av dem som erhållit legitimation under 2008 är andelen legitimerade med utländsk utbildningen störst för läkare (60 procent), samt tandläkare (35 procent).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-21
Format: PDF
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Birgitta Ollars
075-247 30 00