/
/

Äldre – vård och omsorg den 30 juni 2008 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

Rapporten innehåller statistik över omfattningen av kommunernas äldreomsorg.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-2
ISBN: 978-91-86301-03-3
Format: POD
Antal sidor: 111
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr