/
/

Kvalitet och innehåll i patientregistret - Utskrivningar från slutenvården 1964–2007 och besök i specialiserad öppenvård (exklusive primärvårdsbesök) 1997–2007

Socialstyrelsen redovisar hur kvaliteten i patientdataregistret har utvecklats och tar också upp skillnader i kvalitet mellan sjukvårdshuvudmännen och regionerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-15
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientregistret