/
/

Patientregistret för 2007 ur ett DRG-perspektiv

Rapporten beskriver vården i DRG-termer. Medelvårdtider och registreringssätt på sjukhusen jämförs, och statistik för dagkirurgi presenteras för första gången i detta sammanhang. Medelvårdtiden har t.ex. minskat med 0,4 dagar på tio år. Rapporten kan användas av landsting/sjukhus som referens till egna data.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-12
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00