/
/

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning - Statistik från Injury Database (IDB) Sverige, 2007

Denna rapport redovisar statistik från den svenska delen av Injury Database (IDB) för år 2007. År 2007 rapporterades 47 529 skadefall till IDB. En skattning till nationell nivå ger 675 000 skadefall, det vill säga närmare 7 400 skadade per 100 000 invånare.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-11
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Ellen Lundqvist
075-247 39 45

Anders Tennlind
075-247 32 20