/
/

Kodningskvalitet i patientregistret - Slutenvård 2007

Socialstyrelsen redovisar skillnader i kodning i Patientregistret mellan landsting och regioner. Rapporten är ett led i att utveckla kvaliteten i PAR och att öka kunskapen om kodningen och dess effekter. Den är också ett verktyg till hur kodningen kan kontrolleras och förbättras i landstingen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-1
Format: POD
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientregistret