Vägledning till NordDRG - Svensk fullversion 2010

"Vägledning till NordDRG " är en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG och vänder sig främst till dem som praktiskt arbetar med DRG-frågor. Vägledningen är avsedd som ett hjälpmedel för alla användare av NordDRG, till exempel läkare eller läkarsekreterare med DRG-ansvar på enskilda kliniker.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-30
Format: POD
Antal sidor: 669
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 259 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

NordDRG