/
/

Socialstyrelsens yttrande över departementspromemorian Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling (Ds 2009:47)

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-20
Format: POD
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Gunnel Torstensson
075-247 31 85