/
/

Indikatorbeskrivningar, Kvalitet i hälso- och sjukvårdsdata och Vårdkonsumtion – Bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2009

Rapporten ger formella definitioner av de använda indikatorerna, jämför täckningsgraden för patientregistret och ett urval nationella kvalitetsregister samt redovisar landstingens konsumtion av ett antal behandlingar (antal behandlingar per invånare).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-12-10
Format: Bok
Antal sidor: 128
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 100 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00