/
/

Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 – Stöd för styrning och ledning

I dessa riktlinjer lyfts bland annat akut utredning och behandling på sjukhus vid misstänkt TIA och skyndsam karotiskirurgi vid höggradig förträngning av halspulsådern. Fyra rekommendationer i riktlinjerna uppdaterades år 2014. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare.

Uppdatering 2015
2015 uppdaterades rekommendationerna om antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer. De uppdaterade rekommendationerna kan laddas ner nedan, under ”Uppdaterade rekommendationer om antikoagulationsbehandling”.

Rättelseblad

Bilagor

Uppdatering av strokeriktlinjerna 2014

På grund av nya studier om diagnostik av subaraknoidalblödning vid åskknallshuvudvärk samt trombolysbehandling vid ischemisk stroke har fyra rekommendationer i riktlinjen uppdaterats. Dessa finns publicerade i separata dokument:

Här kan du läsa mer om 2014 års uppdatering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Uppdaterade rekommendationer om antikoagulationsbehandling 2015

Vi har, i samband med publiceringen av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 2015 uppdaterat rekommendationerna om antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer i strokepreventivt syfte. De uppdaterade rekommendationerna ersätter tidigare rekommendationer om antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer i strokeriktlinjerna.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 - Stöd för styrning och ledning

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-4
ISBN: 978-91-86301-59-0
Format: Bok
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr