/
/

Strukturerad journalgranskning för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool – Handbok för patientsäkerhetsarbete

Övningsjournal i två varianter

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00