/
/

Strukturerad journalgranskning för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool – Handbok för patientsäkerhetsarbete

Övningsjournal i två varianter

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Mikael Soop
075-247 30 00

Ladda ner eller beställ

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Riskanalys och händelseanalys

Mer hos oss

Patientsäkerhet

Mer hos andra

Handboken kan beställas från Sveriges kommuner och landsting