Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/
/

Strukturerad journalgranskning för att identifiera och mäta förekomst av skador i vården enligt metoden Global Trigger Tool – Handbok för patientsäkerhetsarbete

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Mikael Soop

075-247 30 00

Mer hos oss

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Riskanalys och händelseanalys

Mer hos andra

Handboken kan beställas här från Sveriges kommuner och landsting