/
/

Stöd till anhöriga ställer krav på strategi - Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller information om att kommuner bör analysera och ha en aktiv strategi för sitt arbete med anhörigstöd. Detta är ett av flera meddelandeblad kopplade till bestämmelsen om att kommunen ska erbjuda anhörigstöd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-32
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 31 72