SOSFS 2009:21 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:21

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-27
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2009-11-23
Utkom från tryck: 2009-12-02
Gäller från och med: 2010-01-01