/
/

Nationell informationsstruktur för vård och omsorg -Ett stöd vid verksamhetsförändring och IT-utveckling

Denna broschyr beskriver nyttan med den nationella informationsstrukturen på en grundläggande nivå och riktar sig framför allt till dig som ansvarar för hur vård- och omsorgsverksamhet bedrivs, nu och i framtiden - politiker, chefer och verksamhetsansvariga på alla nivåer, såväl beställare som utförare.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Nationell informationsstruktur för vård och omsorg

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-21
Format: Broschyr
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00