/
/

Rapport från informations - och samrådsmöte om MPR vaccination, vitamin D och autism

Rapport från ett rådslag om tänkbara orsaker till autism bland barn i Sverige med somaliskt ursprung. Rådslaget ägde rum tisdagen den 8 september 2009.

Läs hela sammanfattningen
Omslag på Rapport från informations - och samrådsmöte om MPR vaccination, vitamin D och autism

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-10
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00