/
/

Fyra år med läkemedelsregistret 

Den kunskap som genereras från läkemedelsregistret kan bidra till att rädda liv och förbättra livskvaliteten för många. Broschyren innehåller ett urval av texter som beskriver hur och varför registret kom till, dess användbarhet, ur ett forskarperspektiv, ur ett internationellt perspektiv och även ur ett samhällsperspektiv.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-1
Format: PDF
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Helena Schiöler
075-247 30 00