SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:6

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-6
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr