SOSFS 2009:14 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:14

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-14
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2009-09-10
Utkom från tryck: 2009-10-02
Gäller från och med: 2009-09-10