/
/

Kommunal familjerådgivning år 2008

Korrigerad 2009-10-27
Stora delar av resultat och tabeller är reviderade jämfört med den rapport som publicerades 2009-06-24.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-126
ISBN: 978-91-86301-58-3
Format: POD
Antal sidor: 83
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj