SOSFS 2009:12 Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Läs hela sammanfattningen
Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-12
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-06-26
Utkom från tryck: 2009-07-17
Gäller från och med: 2009-09-01