SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2009:10

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-10-10
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2009-06-25
Utkom från tryck: 2009-07-17
Gäller från och med: 2009-08-15