/
/

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2007

Utvecklingen av insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning redovisas med tonvikt på skillnader och utveckling över tid, och ökningen av antalet unga inom daglig verksamhet enligt LSS diskuteras. En helhetsanalys av alla som har personlig assistans enligt LSS och/eller LASS.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-4
Format: PDF
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder