/
/

Risk- och sårbarhetsanalys 2007 enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Analysen identifierar risker som kan skada dels Socialstyrelsens egen verksamhet, dels hälso- och sjukvårdens, smittskyddets, socialtjänstens och hälsoskyddets. Förmågan att hantera vissa allvarliga händelser har brister; till exempel smittspridning och händelser som slår ut den tekniska infrastrukturen

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-12
Format: POD
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap