/
/

Årsrapport NPS 2008 - En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för tandhygienister och sjuksköterskor är i balans, medan efterfrågan överstiger tillgången på barnmorskor, läkare och tandläkare. Huvudsakliga åtgärder för att nå balans på arbetsmarknaden är utbildningsdimensionering, personalsammansättning och migration.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-10
Format: PDF
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00