/
/

Mot en mer jämställd vård och socialtjänst – Uppföljning av jämställdheten i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Det saknas i vissa avseenden kunskap om vad jämställd vård och socialtjänst faktiskt är. Mäns och kvinnors liv ser olika ut, och detta reflekteras i vården och socialtjänsten. Jämställdhetsperspektivet blir emellertid viktigare för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-131-1
Format: POD
Antal sidor: 117
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00