/
/

Hemsjukvård i förändring - En kartläggning av hemsjukvården i Sverige

Tillgången på läkare och sjuksköterskor i hemsjukvården behöver förbättras, framför allt under helger, kvällar och nätter. En sjuksköterska kan idag ansvara för upp till 400 patienter under jourtid, något som kan äventyra patientsäkerheten och enligt Socialstyrelsen inte är förenligt med god vård.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-59
ISBN: 978-91-85999-78-1
Format: POD
Antal sidor: 136
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 104 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre