/
/

Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (huvudrapport) – en nationell inventering i kommuner och landsting

Inventeringen visade att man använde många olika metoder. Behovet av utvärdering, till exempel avseende effekt, är stort, liksom behovet av ett nationellt stöd för val av metod. Verksamheternas olika roller behöver också klarläggas så att man får till stånd en sammanhållen insatskedja.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-50
Format: Bok
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 51 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00