/
/

Tvångsvården 2008 - Sammanställning från inventeringen den 6 maj 2008

Nästan hälften av landets 4 000 vårdplatser för psykiatri upptogs av tvångsvårdade patienter under en undersökningsdag i maj 2008. Rapporten redovisar regionala skillnader, antal patienter i de olika vårdformerna, ålder och kön, diagnoser, missbruk, brottstyp och vårdtider.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-40
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa