/
/

Läkemedelsförsäljningen i Sverige – analys och prognos – september 2008

Kostnaderna för receptförskrivna läkemedel 2008 väntas gå upp drygt fyra procent mot år 2007. Mellan 2009-2012 kommer kostnadsökningstakten att variera mellan 3 och 5 procent. De regionala skillnaderna i läkemedelsanvändning analyseras också.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-30
Format: PDF
Antal sidor: 81
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maarten Sengers
075-247 30 00