/
/

Brukarinflytande i praktiken – exempel från äldreomsorg

Socialstyrelsen ger fem exempel på hur man kan göra för att omsätta brukarinflytandet i äldreomsorgen i praktiken. Exemplen kommer från verksamheter med brukarinflytande som värdegrund i hemtjänst och äldreboende.

Sammanfattning

Denna rapport handlar om hur man gör när man ska omsätta brukarinflytande i praktisk handling i olika äldreomsorgsverksamheter. De fem exempel som redovisas är aktörernas beskrivningar av sin verksamhet. Utifrån enskilda intervjuer och samtal i grupp med brukare, anhöriga, verksamhetsansvariga och flera personalkategorier som arbetar med äldre beskrivs Linköpingsmodellen, det relationsinriktade arbetet, projektet ”Dagen är min”, äldrekooperativet Hotagsfjärden i Jämtland samt ÄldreVäst Sjuhärads forsknings- och utvecklingsmiljö i Borås.

Initiativen till brukarperspektiv och brukarinflytande kommer oftast från engagerad personal. Att engagera brukarna i arbetet med att företräda sig själv och andra är inte så lätt. Om personalen uppmärksammar brukarens önskemål kan det leda till brukarinflytande. Organisering av arbetet som ger personalen inflytande är en förutsättning, även om det inte är tillräckligt för att åstadkomma inflytande för brukaren. Förutom inflytande behöver personalen utrymme i mötesrelationen med brukaren. Om tiden för att utföra en arbetsuppgift blir för liten och om brukaren möter för många personer ur personalgruppen, försvåras de möten där brukaren ska ha möjlighet att visa vad som är viktigt för henne just då. För personalen blir det svårare att kunna uppmärksamma, förstå och åtgärda behoven.

De fem olika exemplen i denna rapport handlar om hemtjänst och äldreboende. Alla kan sägas ha brukarinflytande som en slags värdegrund i sitt arbete. Därtill utgår verksamheterna från idéer om demokrati och självbestämmande, att äldre människor kan bedöma sina behov själva och förbättra sin livskvalitet. Som brukare är det viktigt att bli sedd med hjärtat och inte bara utifrån byråkratens eller ”vårdapparatens” ögon. Myndighetens roll är att följa regelverket för att inte göra fel. Därmed inte sagt att det som görs blir rätt ur brukarens perspektiv.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-25
Format: POD
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre