/
/

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008 - Jämförelser mellan landsting

Nya kvalitetsmått med jämförelser mellan landstingen redovisas, liksom resultatförändringar över tid, uppgifter på sjukhusnivå och skillnader för patientgrupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-21
Format: PDF
Antal sidor: 223
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00