/
/

Begreppet vardagstolkning - Om landstingens ansvar för tolk till döva, dövblinda och hörselskadade

Socialstyrelsens utredning om landstingens ansvar för tolk till döva, dövblinda och hörselskadade föreslår regeringen att se över hela systemet för tolk till dessa grupper. Målet är ett enkelt, samordnat och överskådligt system.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-126-116
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder