/
/

Tillgång på: specialistläkare 2006

Denna statistikrapport redovisar tillgången på specialistläkare den 1 november 2006 samt utvecklingen åren 1995-2006. Den är även ett underlag till Socialstyrelsens årsrapport som lämnas till regeringen i januari 2009.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-5
Format: PDF
Antal sidor: 139
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00