/
/

Tillgång på:  barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2006

Statistiken visar antalet barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare den första november 2006 samt statistik om dessa personalgruppers sysselsättning. Syftet är att visa tillgången på personal i hälso- och sjukvården.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-4
Format: PDF
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00