/
/

Fosterskador och kromosomavvikelser 2007

Antalet graviditeter som avbrutits på grund av fosteravvikelser är cirka fem per 1 000 födda. Den helt dominerande diagnosen är kromosomavvikelser. Andelen fosterskador, kromosomavvikelser och multipelt skadade barn och foster har inte ökat under år 2007.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-22
ISBN: 978-91-85999-85-9
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr