/
/

Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2006

Moderns rökvanor under graviditet och spädbarnsår har stor betydelse för barnets hälsa. Här presenteras statistik över gravida kvinnors och spädbarnsföräldrars tobaksvanor t.o.m. 2006. Även snusning tas upp. Syftet är främst att ge ett underlag för det preventiva arbetet i mödra- och barnhälsovården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-18
ISBN: 978–91–85999–75–0
Format: Affisch
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 30 00