/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006)

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-17
Format: PDF
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00