/
/

Aborter i Sverige 2008. Januari-juni - Induced abortions 2008. January-June

Antalet aborter under perioden januari-juni 2008 ökar marginellt i jämförelse med samma period 2007. Andelen tonåringar som gjorde abort fortsatte att minska; vanligast är aborter i åldern 20-24 år. Malmö kommun hade flest aborter per 1 000 kvinnor och Blekinge län minst.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-14
Format: PDF
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik