/
/

Amning av barn födda 2006 - Breast-feeding, children born 2006

Nästan 98 procent av barnen som föddes i Sverige år 2006 ammades vid en veckas ålder. Med gradvis lägre procent som ammades med barnets stigande ålder, stannar amningsfrekvensen för ettårsbarn på drygt 17 procent. Det är en internationellt sett hög siffra

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-12
ISBN: 978-91-85999-62-0
Format: PDF
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00