/
/

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2006 och 2007

Rapporten redovisar antalet utfärdade behörighetsbevis i Sverige under 2006 och 2007 och ger en översikt av utvecklingen sedan 1996.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

En av Socialstyrelsens uppgifter är att utfärda legitimationer och specialistbevis för hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa uppgifter utförs inom Tillsynsavdelningens enhet för behörighet och patientsäkerhet. Enheten sammanställer även statistik över antal utfärdade behörighetsbevis.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-125-10
Format: PDF
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Birgitta Ollars
075-247 30 00