/
/

Förekomst av grupp B-streptokocker hos svenska kvinnor i samband med förlossning och överföring av bakterierna till barnet

Sammanfattning på svenska av en artikel publicerad i Acta obst Gyn scand 2008;87:50-58.

Socialstyrelsen har tillsatt en expertgrupp för att utarbeta underlag och förslag till rekommendationer om lämplig strategi i Sverige för att förebygga tidiga infektioner med grupp B-streptokocker hos nyfödda. Som en del i detta arbete genomförde expertgruppen hösten 2005 en studie vid landets förlossningskliniker. Förekomsten av grupp B-streptokocker hos kvinnorna studerades, liksom i vilken utsträckning dessa bakterier överfördes till barnet.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-124-7
Format: POD
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00